O knihovně

Vítejte na stránkách obecní knihovny v Bítovanech

 

Realita současnosti

   • K 1. 1. 2009 byla obnovena činnost obecní knihovny, jež byla po dlouhých desetiletích provozu ukončena v roce 1990.
   • Zřizovatelem knihovny je obec Bítovany a naleznete ji v budově OÚ v přízemí.
   • Knihovna byla na konci roku 2008 registrována u Ministerstva Kultury ČR pod evidenčním číslem 6374/2008.
   • Za rok její činnosti se podařilo zrevidovat původní knihovní fond, zapojit se do meziknihovní výpůjční služby organizované městskou knihovnou v Chrudimi a obnovit půjčování knih.
   • Dnes již knihovna opět plní svou funkci a postupně si nachází věrné čtenáře. Za první rok své obnovené činnosti (rok 2009) si 12 nových čtenářů při 53 návštěvách půjčilo 126 knižních titulů. Nahlédněte do knihovních statistik za jednotlivé roky:
    • Statistika roku 2009.
    • Statistika roku 2010
    • Statistika roku 2011
    • Statistika roku 2012
    • Statistika roku 2013
    • Statistika roku 2014
    • Statistika roku 2015
    • Statistika roku 2016
    • Statistika roku 2017
   • K 1. 10. 2017 disponovala naše knihovna souborem vlastního knihovního fondu čítajícím 1 396 knižních svazků, převážně krásné a naučné literatury pro dospělé a mládež. Zároveň si čtenáři mohou půjčit knihy ze souboru meziknihovního výpůjčního fondu městské knihovny v Chrudimi, který obsahuje k 1. 10. 2017 1 063 nejžádanějších knih naučné a krásné literatury pro děti, mládež a dospělé čtenáře různého věku a zájmů.
   • Knihy si můžete půjčovat pravidelně každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin, nebo kdykoliv po předběžné domluvě s knihovníkem.
   • Mezi samozřejmé služby patří rezervace knih, pokud je má vypůjčeny jiný čtenář.
   • Velice oblíbenou se stává možnost půjčování si konkrétních titulů z fondu městské knihovny v Chrudimi prostřednictvím obecní knihovny. Takto čtenář získá vybraný titul (pokud je dostupný) do 1 týdne, aniž by musel opustit obec.
   • Protože se nám podařilo postupně v roce 2010 a 2011 zajistit z dotačního programu VISK3 MK ČR dostatečné finanční prostředky na automatizaci knihovny, můžeme návštěvníkům knihovny nabídnout vedle automatizovaného půjčování knih i jedno místo s veřejným internetem. Tím jsme otevřeli čtenářům multimediální možnosti, které skýtá internetové prostředí

Plány do budoucnosti

   • V návaznosti na vznik veřejného internetu v knihovně bychom rádi přirozeně rozšířily i služby knihovny, které by reagovaly na nové možnosti. Představujeme si, že vedle přístupu k internetu by mohla knihovna zajišťovat i tiskové služby, kopírování dokumentů, ale i poradenskou činnost návštěvníkům směrem k počítačové gramotnosti a problémům s efektivním využíváním počítačů.
   • Rádi bychom dosáhli toho, aby si čtenáři a návštěvníci mohli knihovnu užívat jako čítárnu nebo studovnu.

Důležité dokumenty