Aktuality

22.05.2017

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 96 ks. – 16. závoz z výměnného fondu

28.11.2016

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 101 ks a zároveň jsme 100 knih z dřívějších zásilek opět vrátili. – 15. závoz z výměnného fondu

rok 2016

Obec poskytla na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim opět 1000,- Kč

11.11.2015

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 110 ks a zároveň jsme 98 knih z dřívějších zásilek opět vrátili. – 14. závoz z výměnného fondu

25.05.2015

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 101 ks a zároveň jsme 102 knih z dřívějších zásilek opět vrátili. – 13. závoz z výměnného fondu

rok 2015

Obec poskytla na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim 1000,- Kč

01.12.2014

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 103 ks a zároveň jsme 100 knih z dřívějších zásilek opět vrátili. – 12. závoz z výměnného fondu

09.06.2014

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 102 ks. – 11. závoz z výměnného fondu

rok 2014

Obec uhradila do společného fondu na nákup knih výměnného fondu opět 2,- Kč/1 obyvatele, tedy 860,- Kč

09.12.2013

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 109 ks a zároveň jsme 95 knih z dřívějších zásilek opět vrátili. – 10. závoz z výměnného fondu

27.05.2013

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 106 ks a zároveň jsme 85 knih z dřívějších zásilek opět vrátili. – 9. závoz z výměnného fondu

rok 2013

Obec podepsala smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim. Obec uhradí do společného fondu na nákup knih výměnného fondu 2,- Kč/1 obyvatele tedy 860,- Kč

03.12.2012

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 104 ks. – 8. závoz z výměnného fondu

21.06.2012

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 107 ks. – 7. závoz z výměnného fondu

14.12.2011

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 100 ks. – 6. závoz z výměnného fondu

15.06.2011

Bylo dodavatelem dodáno potřebné HW i SW vybavení v rozsahu zkrácené dotace na dokončení automatizace knihovny, čímž se podařilo vytvořit pracoviště s internetem pro širokou veřejnost.

06.05.2011

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 98 ks. – 5. závoz z výměnného fondu

26.11.2010

Získali jsme nové knihy z výměnného fondu z MěK v Chrudimi v počtu 98 ks a zároveň jsme 50 knih z dřívějších zásilek opět vrátili. – 4. závoz z výměnného fondu

08.09.2010

Bylo dodavatelem dodáno potřebné HW i SW vybavení v rozsahu zkrácené dotace, čímž se sice podařilo automatizovat knihovní služby, ale nepodařilo se vytvořit pracoviště s internetem pro širokou veřejnost. Snad v roce následujícím.

23.07.2010

Byla přivezena nová zásilka knih z výměnného fondu z MěK v Chrudimi čítající 101 nových knih pro všechny kategorie čtenářů. – 3. závoz z výměnného fondu

28.04.2010

Rozhodnutím č.j. 38/MK-S 4322/2010 OUK byla obci Bítovany (zřizovatel obecní knihovny) poskytnuta dotace.
S naší žádostí jsme tedy byli úspěšní, ovšem v důsledku nedostatku finančních prostředků byly všem úspěšným žadatelům kráceny jejich požadavky. Díky tomu jsme získali dotaci ve výši 26 000,- Kč na počítačové vybavení a knihovnický program. Zbytek finančních prostředků nemohla poskytnout ani obec, proto celý projekt zůstal v půli cesty.

28.12.2009

Podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MK ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) pro rok 2010.
O dotaci jsme se ucházeli s projektem “Automatizace obecní knihovny – základ vzniku informačního centra obce”. Celkové náklady na projekt se měly pohybovat okolo 70 000,- Kč a požadovaná dotace ve výši 49 000,- Kč měla krýt 70% celkových nákladů.

16.12.209

Byla přivezena nová zásilka knih z výměnného fondu z MěK v Chrudimi čítající 96 nových knih pro všechny kategorie čtenářů. – 2. závoz z výměnného fondu